اطلاعات حمل و نقل

گزینه ارسال با پیک فقط مخصوص شهر تهران است . چنانچه بعد از ساعت  12 ظهر خرید انجام شود کتاب با ارسالهای روزکاری بعد فرستاده میشود. در مورد خریدهای پرداخت نقدی که باید مبلغ کتاب هم به پیک تحویل شود حتما نیاز به برقراری تماس و هماهنگی با مشتری قبل از ارسال میباشد. بنابراین شماره همراه یا شماره ای که پاسخگو هستید را درج نمایید. هزینه ارسال با توجه به آدرس شما  از پیک پرسیده میشود بنابراین به صورت کلی قیمت ثابتی روبروی هزینه ارسال شما در فاکتور مشاهده نمیشود.