کتاب رمز نگاری  عملی - امنیت تبادل اطلاعات  تالیف دیوید وانگ ترجمه دکتر ایوب ترکیان در 13 فصل توسط  انتشارات نیاز دانش به چاپ رسیده است.داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره روش رﻣﺰﻧﮕﺎري در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ. ﺳﻔﺮي ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﺷـﺪه ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد از ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه، و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﻤـه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻨﺎك رﯾﺎﺿﯽ وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب، رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از رﻣﺰﻧﮕﺎري، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﺪه، و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﻄـﺮي ﺷـﯿوه ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ذي رﺑﻂ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮐﻨﺠﮑﺎو، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻋﻼﻗـﻪ  ﻣﻨـﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   ﻧﻮﯾﺴـﺎن  ماﺟﺮاﺟﻮ، و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ.

خواهشمند است نظرات انتقادی خود را در مورد کتاب با مدیریت انتشارات از طریق ایمیل و یا  شماره تلفن های انتشارات در میان و پیشنهادات خود را جهت بهبود و رفع کاستی ها اعلام فرمایید.نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

رمز نگاری عملی - امنیت تبادل اطلاعات  • 860,000ريال
  • 774,000ريال


محصولات مرتبط

رمزگشایی فرآیندهای خرید- فروش

رمزگشایی فرآیندهای خرید- فروش

انتشارات نیاز دانش  کتاب:رمزگشایی فرآیندهای خرید/فروش هر زمان که علم به مقوله‌ای ورود می‌کند..

133,200ريال 148,000ريال

یادگیری عمیق در MATLAB (یادگیری ماشین، شبکه عصبی،و هوش مصنوعی)

یادگیری عمیق در MATLAB (یادگیری ماشین، شبکه عصبی،و هوش مصنوعی)

کتاب از شش فصل تشکیل شده که به سه موضوع اختصاص دارد. اولین موضوع یادگیری ماشینی است که در فصل ۱..

540,000ريال 600,000ريال

پایتون یادگیری ماشین

پایتون یادگیری ماشین

این کتاب، یادگیری ماشین، یکی از داغ‌ترین موضوعات برنامه‌سازی در سال‌های اخیر را پوشش می‌دهد. یادگی..

792,000ريال 880,000ريال

یادگیری تقویتی عمیق مرزهای هوش مصنوعی

یادگیری تقویتی عمیق مرزهای هوش مصنوعی

در فصل اول کتاب ، راجع به يادگيري تقويتي و رابطه آن با هوش مصنوعي صحبت خواهد شد. سپس عمق را زياد كرد..

0ريال

یادگیری عمیق با شبکه تقابلی مولد

یادگیری عمیق با شبکه تقابلی مولد

شبکه های تقابلی مولد، طبقه‌ای از تکنیک‌های یادگیری ماشین بوده که از دو مدل آموزش دیده به‌صورت هم‌زم..

621,000ريال 690,000ريال

رمزنگاری با پایتون

رمزنگاری با پایتون

کتاب رمزنگاری با پایتون تالیف شانون و.بری و ترجمه دکتر ایوب ترکیان در نه فصل توسط انتشارات نیاز ..

585,000ريال 650,000ريال

برچسب ها: رمزنگاری، عملی، تبادل، اطلاعات، ایوب، ترکیان، دیوید، وانگ، نیاز دانش