اطلاعات حمل و نقل

گزینه ارسال با پیک فقط مخصوص شهر تهران است . که پیک سریع در همان روز و پیک سه روزه حداکثر تا 3 روز کاری مرسوله را تحویل خواهد داد. لازم به توضیح است درمورد پیک 6000 تومانی سه روزه  برای مناطق خیلی دور در شرق یا غرب و شمال تهران در صورت همکاری و قبول پیک با این روش ارسال خواهد شد. و پیشنهاد اننتشارات برای این مناطق گزینه پست میباشد.