سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


بدینوسیله مدیریت انتشارات نیاز دانش از شما اساتید و دانشجویان و دانش پژوهان گرامی بابت استقبال و حضور گرمتان در بازدید از غرفه  انتشارات نیاز دانش در سی و دومیـن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکر و قدردانی مینماید. این انتشارات در تلاش است که با تولید و انتشار کتابهای درخور و با غنای علمی بالا حمایت شما سروران گرامی را ارج نهد.