• درآمدی بر مدیریت استراتژیک

انتشارات نیاز دانش

کتاب


درآمدی بر مدیریت استراتژیک 

انتخاب مناسب­ترین استراتژی رقابتی بازاریابی با تلفیق کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC) و تصمیم­گیری چند معیاره (MCDM)


در این تحقیق معیارهای تصمیم‌گیری بانک تجارت به وسیله کارت امتیازی متوازن پایدار (SBSC)[1] شناسایی شده، و سپس با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره؛ (MCDM)[2] به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری پیچیده در نظر گرفته می‌شود که شامل عوامل کیفی و کمی است، از بین استراتژی‌های رقابتی بازاریابی (تمایز، تمرکز و رهبری در کاهش هزینه) با اولویت‌ترین استراتژی انتخاب می‌گردد. در اين فصل سعي شده به كليات این تحقیق؛ بیان مسئله، اهميت و ضرورت انجام آن، پیشینه، اهداف و سوالات به همراه فرایند انجام تحقیق و روش‌شناسي و ... تمرکز گردد.

 خواهشمند است نظرات انتقادی خود را در مورد کتاب با مدیریت انتشارات از طریق ایمیل و یا  شماره تلفن های انتشارات در میان و پیشنهادات خود را جهت بهبود و رفع کاستی ها اعلام فرمایید.

محصولات مرتبط

مدیریت دانش با رویکرد فن آوری اطلاعات

مدیریت دانش با رویکرد فن آوری اطلاعات

. در ابتدا از نقاشی‌ها و سندهای نوشته شده برای نمایش و ذخیره‌سازی دانش استفاده می‌شد. این اطلاع..

81,000ريال 90,000ريال

New Product Development(Conditions of customer participation and knowledge process in the strategy of new product development)

New Product Development(Conditions of customer participation and knowledge process in the strategy of new product development)

Developing and successfully launching new products is an important part of a small business gr..

135,000ريال 150,000ريال